top of page

Cursus

Strategisch Positioneren en Lobby

01

januari -mei 2018
Cursusleiders: Jur de Haan en Erik van Venetië

02

03

04

Vergroot je beïnvloedingskracht met de moderne lobbytechnieken die bij jouw persoon passen

05

Doe nieuwe inspiratie op om samen te werken met partners binnen en buiten jouw gemeente
Zorg voor effectieve relaties met je wethouder, collega’s en samenwerkingspartners
Krijg in gesprekken met Haagse topambtenaren en Kamerleden zicht op hoe de hazen lopen in Den Haag
Kies voor meer momenten van werkplezier in je overvolle agenda
Cursus

STRATEGISCH POSITIONEREN EN LOBBY

Schrijf je in of vraag informatie aan:

Bericht ontvangen!

Wie jij bent

 

Jij bent strateeg, bestuursadviseur, projectleider, lobbyist of communicatiestrateeg van een gemeente of een regionaal samenwerkingsverband. Je wilt graag bij de tijd zijn in je werk. Je staat open voor nieuwe inzichten en werkwijzen en je wilt die delen met anderen om er zelf beter van te worden. Je bent op zoek naar de instrumenten om de benodigde samenwerking in je gemeente en je lobby een nieuwe impuls te geven. 

Of je nu in het sociale, fysieke of economische domein actief bent, de cursus ‘Strategisch positioneren en lobby’ levert jou inzichten en werkwijzen op die je direct in je eigen werk kan gebruiken. Je hebt meer grip op de omgeving, weet sneller te schakelen en je vindt gemakkelijker nieuwe begrippen om samen met je stakeholders maatschappelijke opgaven en beoogde resultaten te omschrijven. 

De cursus ‘Strategisch positioneren en lobby’ bestaat uit vier dagen:

 

 • Dinsdag 23 januari  2018

 • Dinsdag 6 maart 2018

 • Woensdag 11 april 2018

 • Woensdag 9 mei 2018

Wat ons drijft

In de cursus leer je van specialisten en van de andere deelnemers. En van ons, de cursusleiders Jur de Haan en Erik van Venetië. Wat ons drijft? Wij willen gemeenteambtenaren inspireren bij het oplossen van maatschappelijke opgaven, samen met bekende en nieuwe partijen in het netwerk. Open en eerlijk lobbyen vinden we daarin onmisbaar. We blijven niet hangen in ‘hoog over’-analyses. We vertalen die naar acties die toepasbaar zijn in de weerbarstige praktijk van de gemeenteambtenaar. 

Je sluit aan op je eigen werkpraktijk

In de cursus staat jouw werkpraktijk centraal. Tussen de cursusdagen door maak je opdrachten. Soms alleen, soms met andere cursisten die met verwante vraagstukken aan de slag willen. Hoe meer werk je maakt van de opdrachten, hoe beter de cursus toepasbaar is in je  eigen werk.  

 

Voorafgaand aan de cursus schrijf je in een startnotitie welke thema’s jou intrigeren. Op de eerste cursusdag bespreken en ordenen we de startnotities, geven we er een breder kader aan en gebruiken dit kader voor een stevige gestructureerde onderlinge kennismaking en intervisie.  

 

En dan … na de cursus: maak ruimte in je agenda en ga aan de slag

Hulp bij de uitvoer​ing

 • Coaching: Tijdens en na afloop van de cursus zijn er verschillende momenten van coaching. Als jij dat wilt, krijg je per mail of telefonisch aanvullende adviezen van de cursusleiders over een onderwerp waar jij tegenaan loopt.
   

 • In-companysessie. Om de opbrengst te delen met de collega’s in jouw gemeente en samen een nieuwe stap te zetten, organiseer je een in-companysessie met je collega’s. Jur de Haan en Erik van Venetië spelen daarin de rol die jij het beste vindt passen: procesbegeleider, inspirator, adviseur. De opzet en datum daarvan bepaal jij.
   

 • Intervisie-sessie. Daarin bespreek je met andere deelnemers hoe opbrengsten van de cursus meerwaarde krijgen  in jouw werk. Wat ben je anders gaan doen? Welke kansen heb je verzilverd? En waar loop je tegenaan loopt? Deze sessies vinden plaats na afloop van de cursus.

Literatuur als achtergrond

Wil je je verder in de materie verdiepen? We bieden je boeken en artikelen aan die aansluiten bij elk van de vier cursusdagen. Je beslist zelf hoe je die achtergrondliteratuur wilt gebruiken.   

De Cursus

Jur de Haan & Erik van Venetië

 

Jur de Haan en Erik van Venetië adviseren gemeenteambtenaren en colleges van B&W over hun lobby en positionering. Zij geven de cursus ‘Strategisch positioneren en lobby’ voor gemeenteambtenaren. Samen schreven zij het e-book De Lobbyende Gemeente (2014) en de boeken Ik en mijn wethouder (tweede druk, 2016) en De tango van wethouder en ambtenaar (2016).

Jur de Haan is senior beleids- en public affairs adviseur bij Zunderdorp Beleidsadvies en Management.

 

Erik van Venetië is zelfstandig adviseur, onderzoeker op het gebied van public affairs en associé van adviesbureau Berenschot. Hij is medeauteur van Het Grote Lobbyboek en blogger op hetgrotelobbyen.nl.

De Cursusleiders

Dag 1: Innoveren in het netwerken

 

Dinsdag 23 januari 2018 van 10.00 uur tot 20.00 uur.

Locatie: Utrecht

Voorwerk

Je schrijft een korte notitie over de thema’s die jou intrigeren

Centrale vragen

Wat is complexiteit? En hoe kun je die voor je laten werken?

 

Wat gaan we doen?

Professor Geert Teisman, hoogleraar bestuurskunde, inspireert met een verhaal over complexiteit en acteren in de netwerksamenleving. Maarten Königs van de Holland Branding Group laat zien hoe je complexiteit voor je kan laten werken. Hoe je zo te presenteren en manifesteren dat anderen jou je succes gunnen? 

 

In de avond leggen we de startnotities naast elkaar. We bespreken de thema’s waarmee jij aan de slag wil en benoemen we de rode draden.  

Programma

Dag 2: Greep op beïnvloeding en lobby

 

Dinsdag 6 maart 2018 van 10.30 tot 20.00 uur.

Locatie: Utrecht

 

Voorwerk

Je beschrijft in een beknopt paper hoe jouw gemeente de beleidsbeïnvloeding aanpakt.  

 

Centrale vragen

Wat zijn kenmerken van een effectieve beleidsbeïnvloeding? Welke technieken pas jij toe om jouw gewenste resultaten in de netwerksamenleving te realiseren? Hoe ga je om met het groeiende aantal mondige burgers? Wat zijn de meest recente praktische lobbytips? 

 

Wat gaan we doen?

Erik van Venetië vertelt over de ‘nieuwe lobbyist’ en hij zet de discussie over open en eerlijk lobbyen in een nieuw perspectief. Samen met Jur de Haan demonteer je het ‘motorblok’ van acteren in de netwerksamenleving. Je leert hoe je nieuwe bondgenootschappen met partners in de stad smeedt. Veel aandacht besteed je aan de manier waarop jouw gemeente de lobby aanpakt en hoe dat beter zou kunnen.   

02

03

Dag 3: Haagse kringen

 

Woensdag 11 april 2018 van 10.00 uur tot 20.00 uur.

Locatie: Den Haag.

 

Voorwerk

Je bereidt een interview voor.

 

Centrale vragen

Hoe zien de Haagse werkelijkheden eruit? En hoe kijken de Haagse topspelers naar de manier waarop gemeenten hun agenda proberen te verwezenlijken?

Wat gaan we doen?

Je gaat in gesprek met topambtenaren van departementen, Kamerleden, ervaren lobbyisten en (oud-) bestuurders. Uit die interviews haal je inzichten over hoe Den Haag werkt en hoe zij de contacten met gemeenten ervaren. Je leert de ongeschreven Haagse regels kennen. Je krijgt praktische tips over lobbyen door de ogen van de ontvangers van de lobby. Tijdens het diner bespreken we gezamenlijk na: wat is de opbrengst voor de verschillende groepsopdrachten? Waar let jij voortaan op in je contacten met het Haagse netwerk en hoe adviseer jij je collega’s daarover?

04

Dag 4: Intern positie kiezen en uitvoeren

Woensdag 9 mei 2018 van 10.30 uur tot 20.00 uur.

Locatie: Utrecht.

 

Voorwerk

Je schrijft in een paar alinea’s op hoe jij de samenwerking met je wethouder ziet.

 

Centrale vragen

Hoe mobiliseer jij alle interne stakeholders? Hoe is het samenspel daarbij tussen buiten en binnen? Hoe adviseer jij je wethouder? Hoe positioneer je die in de netwerksamenleving? En hoe bereid jij je voor op een nieuwe wethouder na de volgende verkiezingen? Hoe vormen jullie dan een goed duo? 

 

Wat gaan we doen?

We starten met het doordenken van uitvoering en uitvoeringskracht. Wat kan je wethouder doen om de uitvoering van je lobby te bevorderen? Jan van Ginkel geeft constructieve kritiek op jouw ideeën. Zo leer je om te gaan met verschillende typen wethouders en met de kansen en valkuilen van de politieke advisering. Aan het slot ga je aan de slag met een dossierteam: hoe maak je extern en intern een effectieve strategie?  

01

Investering & Contact

Investering

De cursus Strategisch Positioneren en Lobby: € 2.450,-.

Daarvoor krijg je vier cursusdagen, literatuur, coaching, de intervisie-sessie, lunches en diners.  

 

De in-company sessie met je collega’s (van een dagdeel) met bijdrage van Jur de Haan en Erik van Venetië: € 750,-.

De bedragen zijn exclusief 21% btw.

Contact

Jur de Haan
jdehaan@zunderdorp.nl
06 28261195

Zunderdorp Beleidsadvies & Management
Oranjestraat 13
2514 JB  Den Haag

Gratis tips en advies over lobbyen: www.hetgrotelobbyen.nl

Adviesbureau Berenschot: www.berenschot.nl

 • Facebook Round
 • Twitter Round
 • LinkedIn Round
bottom of page